"Strata tworzy pustkę, a sposób w jaki przeżywasz te pustkę określa jakim jesteś człowiekiem."

To są słowa lidera U2 Bono.
Stratą, którą sam musiał oswoić była śmierć ojca.
Jak mówi, ból nie mija, tylko zmienia się jego temperatura. Przechodzi w stan swoistej hibernacji.
Mam szacunek do człowieka, który odważnie mówi o stracie i o tym jak to uczucie nas tworzy.
Przekształcanie myśli negatywnej w pozytywną jest ciężką pracą, ale nie mamy wyjścia, trzeba tę pracę wykonać.